Förbundsmöte/Avtalsråd

Fastighets förbundsmöte/Avtalsråd pågår i Djurönäset, Värmdö kommun.

Publicerad:

- Kollektivavtalet kommer inte av Gud.

Förbundsordförande Magnus Pettersson öppningsreplik när Fastighets förbundsmöte öppnade i Djurönäsets konferenssal i Värmdö, öter om Stockholm.

Förbundsmötet är förbundets högsta beslutande församling mellan kongresserna. Under mötet behandlas verksamhetsberättelser och andra rapporter samt ett förslag om ändrad ungdomsverksamhet.

Nytt för i år var bland annat att öppningen direktsändes via Fastighets Facebooksida.

Förbundets revisor Ulrika Granholm Dahl föredrog revisionsberättelsen. Den godkändes.

Förbundsmötet diskuterade även rapporten om diskussionerna om ett samgående med Seko.

- Jag ser positivt på möjligheterna. Vi tappar medlemmar och behöver se över framtiden. Vi behöver ingå i ett starkare samarbete. Nu pågår en översyn av de olika förutsättningarna för ekonomi och medlemsavgifter. Jag har ingen oro för att vi ska få färre förtroendevalda. Jag tror på möjligheter till fler förtroendevalda istället. Om vi kan hitta gemensamma vägar framåt så kan ett samgående ske tidigast 2019, sa förbundsordförande Magnus Petterssson.

Patrik Hellström, fastighetsskötare på Västerås, valdes till ny förbundsstyrelseledamot, ett fyllnadsval.

Förbundets förtjänsttecken i guld tilldelades tre personer, Erling Ludén, Ronny Markusson och Roger Arnesson. De två förstnämnda fick sin guldnål, Roger Arnersson kunde inte delta och för den vid ett senare tillfälle.

Förbundsmötet övergick sedan till att vara Avtalsråd. Ledamöterna samlades i grupper för att diskutera avtalsfrågor. Torsdagen öppnade avtalsrådets plenum med redovisning från  grupperna.

- Hyvling är förbjudet och vi vill inte sälja något mer i avtalet, sa Linda Karlsson, Lidköping, när hon redovisade sin grupps syn på serviceentreprenadavtalet.

Avtalsrådet har valt sina ledamöter till förbundets förhandlingsdelegationer. Förbundsstyrelsen tillsätter resterande.

De som valdes var:

Fastighetsavtalen: Curt Öhrström, Ost, Mikael Norén, Nord, Timo Närhi, Syd, Camilla Claesson, Väst.

Städavtalen: Linda Karlsson, Väst, Anna Erixon, Ost, Ing-Marie Dahlqvist, Nord, Sergio Laguna, Syd

Specialavtalen: Anna Karin Liminka, Nord, Tommy Holmbom, Väst

AA-KFO: Joakim Olofsson, Syd, Stefan Björkenstam, Väst

- Tack för viktiga synpunkter inför på krav inför tecknande av de nya avtalen. Avtalsrådet är rådgivande och det blir förbundsstyrelsen som senare fastställer förbundets krav inför löneförhandlingarna. Nu är det upp till alla som har möjlighet att förbättra styrkan i vår position. Värva nya medlemmar, det är grunden för hur starkt vi kan driva våra gemensamma krav, sa förbundsordförande Magnus Pettersson när avtalsrådet avslutades.

Han berättade också att förbundets nästa kongress ska hållas i Stockholm 25-27 maj 2018. Det innebär att de som väljs till ombud vid avdelningarnas årsmöten i februari 2018 också blir ombud på förbundets kongress. Det finns sammanlagt 121 avdelningar.

Inför kongressen i maj 2018 är följande dagar viktiga för inlämnandet av motioner; 12 oktober 2017 är senaste dag som motioner ska vara inlämnade till regionerna. 31 oktober 2017 är sista dagen för när motioner ska vara inne till förbundskontoret.

Bilder från förbundsmötet/avtalsrådet finns på en särskild sida.

Klicka här för att se bilderna från förbundsmötet/avtalsrådet

Bli medlem i Fastighets

Uppdaterad: