Internationella arbetsmiljöveckan

Måndag 24 oktober - Söndag 30 oktober är den Internationella arbetsmiljöveckan. I år är temat "Hållbart arbetsliv".

Publicerad:

Det är den Europeiska Arbetsmiljöbyrån i Bilbao driver arbetstermiljöveckan. Uni, den internationella fackliga organisation som Fastighets är med i är medarrangör.

Läs mer i Arbetsmiljöveckans guide

Under arbetsmiljöveckan kommer Arbetsmiljöverkets att göra riktade inspektioner och håller även den årliga arbetsmiljöriksdagen i Sverige med temat "Friska arbetsplatser för alla åldrar".

Länk till arbetsmiljöriksdagen

Fastighets och förbundets mer än 1 000 skyddsombud har fått i uppgift att bedriva så många riktade skyddsronder med en checklista. Om du är skyddsombud och inte har checklistan, hör av dig till din arbetsmiljösamordnare på din region.

Länkar till
Fastighetsbranschens checklistor
Städbranschens cheklistor 

Bli medlem i Fastighets

Uppdaterad: