6F positiva till LO-samordningen

Idag har LO-styrelsen beslutat om de lönekrav som förbunden ska ställa i 2017 års avtalsrörelse.

6F-förbunden är positiva.

Publicerad:

- En LO-samordning är viktig då det är en förutsättning för att lyfta lågavlönade och felavlönade grupper. Vi blir alltid starkare tillsammans än var och en för sig, säger förbundsordförandena inom 6F i ett gemensamt uttalande.

LO-styrelsen beslut innebär att förbunden kommer att kräva 2,8 procent med ett lägsta utrymme om 672 kronor per månad.

- Vi hade gärna sett ett något högre lönekrav men sammantaget ser vi det som en acceptabel nivå som samtliga förbund kunnat enas om, säger förbundsordförandena.

- Det finns två starka plussidor med denna överenskommelse. För det första att vi lyckats enas i en gemensam samordning vilket gör oss starkare i förhandlingarna. För det andra har vi enats om en modell med viktiga och generella låglönesatsningar. Något som vi inom 6F ställt krav på under många år, säger ordförandena.

- Utöver de lönekrav som vi nu enats om har vi för några veckor sedan också kommit överens om krav när det gäller avtalsförsäkringar och avtalspensioner. Sammantaget blir det därför ett kravpaket som vi ställer oss bakom, säger förbundsordföranden inom 6F.

Bli medlem i Fastighets

Uppdaterad: