Uttalande mot fackföreningsfientliga regeringar

LOs styrelse tar kraftigt avstånd från den antifackliga utvecklingen i Finland, Storbritannien och Litauen.

- Vi ser en allt hårdare attityd till fackföreningar i stora delar av Europa, även i länder där arbetsmarknaden fram till nu har präglats av dialog och samverkan mellan fackföreningar och arbetsgivare.

Publicerad:

Nu får det vara nog

"Vi ser en allt hårdare attityd till fackföreningar i stora delar av Europa, även i länder där arbetsmarknaden fram till nu har präglats av dialog och samverkan mellan fackföreningar och arbetsgivare.

Förra veckan lamslogs Finland av att de tre finska facken genomförde en gigantisk protestaktion mot regeringens förslag om sämre arbetsvillkor och strypt avtalsfrihet. Hoten mot facklig verksamhet kryper allt närmare våra gränser. Finland är tyvärr bara ett av flera exempel. I Storbritannien och Litauen föreslås än värre åtgärdspaket.

Att försöka lösa ekonomiska kriser med att begränsa facklig verksamhet är lönlöst och leder tvärtom till mer ekonomiska problem. Trots det är det löntagarna i Europa som får ta smällen för nedgången i ekonomin.

Att införa en tvingande lagstiftning som avsevärt begränsar fackförbundens förhandlingsmöjligheter samt minskad semester och ledighet, som den finländska regeringen föreslår, är ett öppet angrepp på den nordiska arbetsmarknadsmodellen.

Förslagen strider också mot internationella avtal som ILO:s kärnkonventioner nr 87 och 98, Europakonventionen, Europeiska sociala stadgan och FN:s ICCPR och ICESCR.


Vi, liksom den nordiska fackföreningsrörelsen, konstaterar att om de förslag till försämringar i arbetslivet som Finlands regering föreslår genomförs, kommer det att ha mycket allvarliga konsekvenser för det finländska samhället, men också mer utbrett i Norden.

Att försvaga facklig verksamhet är aldrig en hållbar lösning på djupa strukturella problem. Det leder istället till motsättningar och ännu större utmaningar på sikt. Ett välgrundat och gott samarbete mellan fack och arbetsgivare är en modell som har visat sig fungera i många krissituationer och lett till långsiktigt hållbar tillväxt. Det är en del av lösningen, inte en del av problemet!


Nu får det vara nog!

LOs styrelse tar därför kraftigt avstånd från utvecklingen vi ser i flera europeiska länder. Vi uppmanar regeringarna i Finland, Storbritannien och Litauen att upphöra med sin fackföreningsfientliga politik och stå upp för sociala, demokratiska och mänskliga rättigheter.

Bli medlem i Fastighets

Uppdaterad: