Nordiskt uttalande: Låt inte anställda betala för förbättringen av konkurrenskraften i Finland

Nordiska fackförbund har vid SUN:s landsmöte på Runö antagit ett uttalande till stöd för de finländska fackens kamp för att stoppa den finländska regeringens angrepp på kollektivavtalsrätten.

Publicerad:

Servicebranschens union i Norden SUN: Anställda ska inte betala för förbättringen av konkurrenskraften hos finländska företag
Representanter för SUN från nordiska fackförbund stöder helhjärtat finländska löntagarorganisationer då dessa kämpar för sin avtalsrätt. SUN representerar över 100 000 servicebranschanställda. Dess landsmöte har antagit en resolution för att stöda finländska fackföreningsrörelsen.

Borgerliga regeringen i Finland har kraftigt angripit fackföreningsrörelsens avtalsrätt och hotat att stifta tvångslagar som upphävde principen om allmänt bindande avtal, dvs. att även oorganiserade arbetsgivare måste betala åtminstone den minimilön som ställs fast i allmänt bindande kollektivavtal. Regeringen håller på att överföra 3,2 miljarder euro till företagsvärlden i namnet av ett samhällsfördrag och konkurrenskraften hos företag. Detta innebär att anställda delvis förlorar fördelar som uppnåtts via förhandlingar. Med en tvångslag tränger sig regeringen in på fackföreningsrörelsens verksamhetsområde där arbetsmarknadsorganisationerna utnyttjat sin uppnådda avtalsrätt sedan 1940-talet. Denna rätt har använts framgångsrikt i trepartsförhandlingar och resulterat i otaliga omfattande inkomstpolitiska avtals- och pensionslösningar. Det senaste resultatet var ett sysselsättnings- och tillväxtavtal.

I Finland uttryckte de anställda nyligen sin ilska över regeringspolitiken genom att ge en allvarlig varning till regeringen då cirka 30 000 löntagare samlades till en demonstration på Järnvägstorget i Helsingfors. I hela Finland deltog runt 330 000 anställda i åsiktsyttringen. För tillfället verkar det som så att det blir en fortsättning ifall regeringen inte förändrar sin politik. Borgerliga regeringen vill helt enkelt inte lyssna på folket. Finlands Näringsliv EK dikterar och regeringen genomför dess önskemål utan hänsyn till andra. Det är inget under att EK inte önskar förhandla: enligt regeringens förslag får de 3,6 miljarder euro med en insats på endast 30 miljoner euro.

Representanter för SUN från nordiska fackförbund stöder helhjärtat finländska löntagarorganisationer då dessa kämpar för sin avtalsrätt. Anställda ska inte betala för förbättringen av konkurrenskraften hos företag. Nu går vägen vidare via långsiktiga avtal och åtgärder – tvära kast resulterar endast i en kraftig baksmälla.

Servicebranschens union i Norden SUN vädjar till nordiska fackföreningsrörelsen om att den vid behov ska skapa en gemensam front mot finländska regeringen, ifall denna fortsätter att angripa avtalsrätten hos löntagarna i Finland och med tvångslagar försöker avveckla förmåner som uppnåtts via kollektivavtal.

Servicebranschens union i Norden SUN representerar fastighets-, renhållnings-, bank- och försäkrings-, socialförsäkrings- och väktarbranscherna i Finland, Sverige, Danmark, Norge och Färöarna. Dess finländska medlemmar är Servicefacket PAM och Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL. SUN representerar mer än 100 000 nordiska servicebranschanställda.

Mer information:
Magnus Pettersson, ordförande i SUN och Fastighetsanställdas Förbund, +46 8 696 11 63
Forbundsformand John Dybart, Serviceforbundet +45 40423642
Forbundsleder Erna Hagensen +47 90558279
Jaana Ylitalo, chef för intressebevakningen vid PAM, tfn +358 588 11 70
Hannu Moilanen, avtalsombudsman på JHL, tfn +358 40 31 01 255

Bli medlem i Fastighets

Uppdaterad: