Skatteverket vill avslöja fler fuskare i städbranschen

Riksskatteverket har gjort en granskning av städbranschen. Omfattande fusk och svartarbete visar granskningen.

-Välkommet att skatteverket gjort denna utredning, säger Jari Visshed, tredje ordförande i Fastighetsanställdas Förbund.

Publicerad:

Riksskatteverket har gjort en granskning av städbranschen och visar på omfattande fusk och svartarbete i en bransch där oseriösa företag omsätter miljardbelopp på bekostnad av de anställda och samhället i övrigt.

- Det är välkommet att skatteverket gjort denna utredning och det är bra att de ska fortsätta den. Det är otvivelaktigt så att det finns en hel del svart arbete i städbranschen.

Det säger Jari Visshed, tredje ordförande i Fastighetsanställdas Förbund.

- Det är svårt att komma åt svart arbetskraft i branschen. Varken den anställde eller arbetsgivaren vill i regel röja förhållandena, säger han.

Arbetsgivarorganisationen Almega har i sina branschrapporter år efter år visat på siffror som pekar på förhållandena där offentliga upphandlingar lämnar betydande utrymme för den som inte vill konkurrera på ett schyst sätt. Enligt Almega är 96 procent av de offentliga städupphandlingarna gjorda till lägsta pris. År efter år visar Almega på att andelen seriösa företagare som vill vara med om offentliga upphandlingar minskar. Senast rapporterade siffran var att 52 procent av tillfrågade företag i Almega inte anser det vara värt att ens delta i upphandlingarna.

- Riksskatteverkets rapport i dag visar att så mycket som tio procent av städföretagen är oseriösa. Det innebär att arbetsgivare som har goda ambitioner känner sig pressade att också använda tvivelaktiga metoder för att försöka stanna kvar på marknaden. Det är ett mycket allvarligt problem, säger Jari Visshed.

Skatteverket föreslår fyra åtgärder som kan lagregleras. Det är månadsvisa arbetsgivarredovisningar på individnivå, skärpning av bokföringslagen, skärpning av uppdragsgivarens ansvar samt ändrade sekretessregler mellan myndigheter. Dessutom förespråkar skatteverket en allmän vaksamhet – att försöka kolla vem som städar i ens närhet.

- Det är bra förslag och helt i riktlinje med vad vi förespråkat länge. I den sista frågan kan jag säga att om det finns upphandlare av städ som undrar vilka företag som är schysta eller inte kan jag tipsa dem om att kontakta Fastighets närmaste regionkontor. Vi vet i regel vilka företag som är schysta och kan tala om det. Problemet hittills är att det i princip inte är några stora upphandlare som hört av sig. Någonsin, säger Jari Visshed.

Kontakta Fastighets regionkontor? Klicka på länken:
Fastighets regionkontor

Skatteverket föreslår fyra åtgärder för att minska fel och fusk i städbranschen:

Månadsvis arbetsgivarredovisning på individnivå
Månatlig redovisning på individnivå underlättar avstämningsarbetet och det blir svårare att fuska och ändra i efterhand. Då får Skatteverket tidigare varningssignaler. Med nuvarande system visas löneredovisningen på individnivå först när kontrolluppgifterna lämnas, året efter.

Skärpning av bokföringslagen
En skärpning av lagen förenklar för åklagare att åtala näringsidkare för bokföringsbrott om spårbarhet i löneredovisningen saknas. Tidssedlar, lönespecifikationer och avtal med kunder utgör räkenskapsmaterial som ska sparas. När sådant underlag finns har Skatteverket möjlighet att stämma av utfakturerade timmar mot arbetade timmar och utbetald lön.

Skärpning av uppdragsgivarens ansvar
Det finns oseriösa kunder som medvetet medverkar till svarta löner. Skatteverket vill införa den modell som redan finns inom byggbranschen i Tyskland och Finland och som innebär ett huvudentreprenörsansvar.

Ändrade sekretessregler mellan myndigheter
Riksskatteverkets utredare vittnar om långa svarstider hos Migrationsverket och svårighet att få tydliga svar på frågor. Om seriösa företag undviker dessa grupper på arbetsmarknaden eftersom myndighetshanteringen uppfattas som alltför krånglig är riskerna att dessa människor inte kommer in i det svenska arbetslivet eller att de anlitas för svart arbete. Riksskatteverket vill minska sekretessproblemen mellan myndigheterna. De vill ha mer korrekt och snabbare handläggning på både Migrationsverket och Skatteverket.

Dessutom förespråkar skatteverket konsumentpåtryckningar.
Fler kan hjälpa till att hålla reda på vem som städar i deras närhet.

Så här skriver Skatteverket:
" Om kraven från konsumenter på hög etik fortsätter kan det bli ekonomiskt lönsamt för städupphandlare att ta ett ännu större ansvar vad gäller schyssta upphandlingar och schyssta arbetsvillkor för underleverantörers personal. Ett sådant förhållningssätt kan bli en konkurrensfördel!"

Läs skatteverkets hela rapport:
Skatteverkets rapport om städbranschen

Bli medlem i Fastighets

Uppdaterad: