Katalys rapport om kollektivavtal

De fackförbund som företräder löntagare som är mer utsatta får fler utmaningar att hantera och prioritera mellan.

Det kan handla lika mycket om att försvara tidigare överenskommelser som att förbättra.

Publicerad:

Den ökade arbetslösheten och mer utbredd otrygghet har inte slagit lika över hela arbetsmarknaden. Vissa sektorer och yrkesgrupper har drabbas hårdare än andra.

De fackförbund som företräder löntagare som är mer utsatta får fler utmaningar att hantera och prioritera mellan. Det kan handla lika mycket om att försvara tidigare överenskommelser som att förbättra.

Fackförbund som företräder löntagare med en starkare position kan istället lägga mer energi på att göra framsteg. 

Kollektivavtalsmodellen har brister som blivit allt tydligare i spåren av den stora kris som drabbade svensk ekonomi och därmed svensk arbetsmarknad i början av 1990-talet.

Efter krisen ökade andelen arbetslösa markant, för att sedan parkera omkring den nivå vi har i dag. Det, tillsammans med en ökad ambition från arbetsgivarsidan om att öka andelen visstidsanställda och pressa villkoren i förhandlingarna, har drivit fram en arbetsmarknad som är mer otrygg än tidigare.

Det skriver 6F:s tankesmedja Katalys i en rapport. I rapporten diskuterar Katalys hur en sådan utmaning kan mötas. Frågan om facklig solidaritet är avgörande.

Katalys rapport

Katalys hemsida

Bli medlem i Fastighets

Uppdaterad: