Finländsk modell är statlig konfiskation

Magnus Pettersson är Fastighets ordförande och uppmanar till solidaritet och stöd för den finländska fackföreningarnas medlemmar.

- Att gå in och försämra i framförhandlade kollektivavtal är statlig konfiskation.

Publicerad:

De finländska fackföreningarna protesterar mot den finländska regeringens planer på nedskärningar av löner och förmåner.

Med lagstiftning försämras framförhandlade kollektivavtal.

Magnus Pettersson är Fastighets ordförande och även ordförande i SUN, Service- och tjänstebranschens Union i Norden. Han uppmanar till solidaritet och stöd för den finländska fackföreningarnas medlemmar.

- Att gå in och försämra i framförhandlade kollektivavtal är statlig konfiskation.

- Om det här är en finländsk modell de visar upp så är den av värsta slag. Det är ett angrepp mot arbetstagarnas rätt att gå samman och förhandla, säger Magnus Pettersson.

- Den finländska regeringens agerande är ett slag riktat direkt mot arbetarna i Finland, säger Magnus Pettersson.

De finländska fackförbunden har starkt motsatt sig förslagen och utlyst massdemonstrationer. På fredagen samlades mer än 30 000 på Järnvägstorget i Helsingfors.

Det var i början av september som högerkoalitionen i den finländska regeringen lade fram sitt nedskärningsförslag.

Det innehåller kraftiga minskningar av ersättning för övertid, helg och nattarbete, ingen ersättning för den första sjukdagen och minskning av sjuklönen för dagar 2-9 samt begränsning av årlig semester till 30 dagar.

Finlands regering vill också avskaffa två nationella helgdagar och utan ersättning göra dem till arbetsdagar eller obetald semester.

Fackföreningarna i Finland visar att nedskärningarna innebär en lönesänkning på motsvarande 4-6 procent.

Det går att kan visa ditt stöd genom att underteckna detta upprop som lanserats av de finländska fackliga centralorganisationerna.

Underteckna uppropet här

Stöd Labour Starts upprop här

Läs mer på SAKs svenska hemsida

Bli medlem i Fastighets

Uppdaterad: