Fastighets är med när städfack byggs i Lima

200 städare och renhållningsarbetare i Lima, Peru har fått en snabbutbildning i det fackliga arbetets grunder.

Publicerad:

Fackklubben har nu skrivit sitt första kollektivavtal. Bland annat justeras lönen upp över den lagstiftade minimilönen och förbättrat arbetsmiljön.

Det är några av de första resultaten när Fastighets nu engagerat sig i ett fackligt stödprojekt tillsammans med UNI America och Union to Union.

Sista veckan i augusti besökte Ysabel Nilsson och Torbjörn Jonsson från Fastighets kamraterna i fackklubben Sitobur, vars medlemmar jobbar åt Innova, som har 1 600 anställda.

Bli medlem i Fastighets

Uppdaterad: