Facket Direkt lo.se

Har du frågor som rör arbetet? Fackförbunden inom LO har tillsammans skapat em hemsida för dina fackliga frågor.

Använd sökfunktionen så hittar du svar på det mesta som har med arbetslivet att göra.

Publicerad:

Här är några av de frågor som du får svar på:

Kan jag få extra ersättning vid föräldraledighet?
Vad handlar premiebefrielse vid föräldraledighet om?
Vad är avtalspension?
Vilka försäkringar gäller för mig på jobbet?
Vilka medlemsförsäkringar har jag?
Vilket skydd finns när jag blir långvarigt sjuk?
Vilket skydd gäller vid arbetsskada?
Vilket skydd finns när jag blivit uppsagd pga arbetsbrist?
Vilket skydd gäller vid dödsfall?
Vilken lön gäller för mitt jobb?
Varför ska jag gå med i facket?
Hur går jag med i facket?
Jag får inget anställningsbevis, vad ska jag göra?
Måste jag provjobba utan betalning?
Vad är ett arbetsintyg och ett arbetsbetyg?

Det finns information om det mesta som rör arbetet på ditt jobb.

Facket Direkt lo.se

Information om kollektivavtalet till exempel:

Kollektivavtalet ger trygghet

En medlem som är anställd hos en arbetsgivare som tecknat kollektivavtal har rätt till:

Löneskydd (du ska ha lön enligt kollektivavtalet)
Löneökning
Förhandlingsstöd av facket
Medbestämmande genom facket (läs mer under Facket har insyn)
Tolkningsföreträde genom facket (exempelvis gäller fackets mening i tvist om en medlems arbetsskyldighet enligt kollektivavtalet, till dess tvisten slutligt prövats)
Rättshjälp
Skadestånd
Kollektiva försäkringar (avtalsförsäkringar)
Fackets försäkringar
När arbetsgivaren skrivit på ett kollektivavtal gäller det för samtliga anställda på företaget.

Bli medlem i Fastighets

Uppdaterad: