Medlemsantalet i förbundet i oktober 2015 uppdelat på de fem regionerna.

Antalet medlemmar ökar igen

Fastighetsanställdas Förbunds medlemsantal ökar igen.

Publicerad:

Under oktober har antalet medlemmar i förbundet ökat igen. Ökningen är 105 medlemmar under hela månaden. Medlemstalet i förbundet är nu 29 706.

Bli medlem i Fastighets

Uppdaterad: