Regioner

Fastighets är indelad i fem regioner.

Varje region har ett kontor som sköter administration och ger stöd till avdelningarna.

Här ser du vilken region du ska kontakta.

Region Syd Region Väst Region Tvärs Region ost Region Nord

Bli medlem i Fastighets