Kongresssens deltagare syns vid talarpulpetern

Kongress 2014

21-23 november 2014 hölls Fastighetsanställdas Förbunds kongress på Essinge Konferenscenter i Stockholm. Det var förbundets 17:e ordinarie kongress.

Materialen som behandlades och mer information kan du läsa på vår särskilda webbplats för kongressen.

Till Fastighets kongresswebb

Titta och lyssna på kongressen

Det går att titta och lyssna på hela kongressen, som filmades. Du kan välja att bara ta del av höjdpunkterna eller hela kongressen.

Titta på höjdpunkterna här

Se hela kongressdagarna här

Uppdaterad: