Yrkanden till förbundsmöte 2020

Enligt stadgarna § 17 mom 8 kan yrkanden till förbundsmöte väckas av enskild medlem eller avdelningsstyrelse.

Yrkanden kan skickas in fram till den 9 augusti 2020. Vi hanterar endast yrkanden som kommer in via formuläret.

Yrkande förbundsmöte

Uppdaterad: