Regionansvariga Fastighets Ung

Gabriel Johansson
Fastighets ungdomssamordnare
076-1018290

gabriel.johansson@fastighets.se

Region Väst

Linda Karsson
Ombudsman
031-85 96 73
linda.karlsson@fastighets.se

Kontaktuppgifter Region Väst

Region Ost
Inger Lundholm
Ombudsman
08 - 440 72 10
inger.lundholm@fastighets.se

Kontaktuppgifter Region Ost

Region Syd
Jörgen Karlsson
Ombudsman
0470-458 80
jorgen.karlsson@fastighets.se

Kontaktuppgifter Region Syd

Region Nord
Henrik Johansson
Ombudsman
08 - 696 11 99
henrik.johansson@fastighets.se

Kontaktuppgifter Region Nord

Region Tvärs
Johan Wahlin
Ombudsman
019-10 98 29
johan.wahlin@fastighets.se

Kontaktuppgifter Region Tvärs

Bli medlem i Fastighets

Uppdaterad: