Fotograf: Henrik Johansson

Fastighets Ung-utbildning i Region Nord

I början av april träffades de i Skellefteå. Dags för Ung-utbildning i Region Nord.

Nu tänker de starta Fastighets Ung i Nord.

För många är Fastighetsanställdas Förbund ett genomgångsförbund. Den första fackföreningen som medlem för att sen gå vidare i arbetslivet. För Fastighets innebär det att det är svårare att behålla kompetens och engagemang.

Därför är det är viktigt att ungdomar rekryterar ungdomar och att ge dem fria tyglar att skapa sin egen verksamhet. Utmaningen är att samtidigt få förståelse för vad som förväntas av dem som unga och medlemmar i Fastighets. Risken är annars att vi upprepar "gör verksamhet" som ett mantra utan att någon förstår vad det innebär eller hur man ska gå tillväga.

Med Fastighets Ung-utbildningen på Medlefors folkhögskola i Skellefteå är den verkliga vinsten att alla som deltog vill vara med och starta ungdomsverksamhet. Redan i maj kommer vi ha en återträff i Sundsvall. Det ska bli starten för Fastighets Ung i Region Nord. Den första ungdomsgruppen i regionen på flera år.

Text och foto: Henrik Johansson
Ombudsman och samordnare för Ungdom och Jämlikhet i Region Nord.

Bli medlem i Fastighets

Uppdaterad: