Försäkringsinformatör

Som medlem i Fastighets har du möjlighet att utbilda dig som försäkringsinformatör. Det betyder inte att du alltid är expert på försäkringsfrågorna utan att du vet vart man hittar svaren och har en grundläggande kunskap i området.

Försäkringsinformatören verkar som ett viktigt redskap när det kommer till att informera medlemmarna om försäkringsfrågor. En försäkringsinformatör är behjälplig om olyckan skulle vara framme och informerar medlemmarna om de försäkringar som hänger samman med medlemskapet, kollektivavtalet samt de som är lagstadgade.

Observera att du inte behöver kunna svara på alla faktafrågor, men du vet vart du ska vända dig för att få mer information.

För att kunna verka som försäkringsinformatör behöver du en grundutbildning, den får du via Avtalat samt en årlig vidareutbildning för att alltid känna dig trygg och uppdaterad i ditt uppdrag. Grundutbildningen innefattar grundläggande kunskap och hjälpmaterial för att kunna agera i ditt uppdrag. 

Du kommer även att få grundläggande information i pensionssystemet och vara behjälplig i dessa frågor.

I rollen som försäkringsinformatör ingår följande uppdrag:

  • Kontinuerligt informera anställda och medlemmar om de försäkringar som finns och uppdateringar när förändringar sker.
  • Svara på frågor som rör försäkringar och vad som händer med försäkringsskyddet vid långvarig sjukdom eller arbetsskada.
  • Vara behjälplig var och hur anmälan görs om olyckan är framme.
  • Ta del av försäkringsinformation som lämnas av tex Folksam, Fora, AFA med mera.
  • Vara delaktig i en engagerad försäkringsverksamhet.

Bli försäkringsinformatör
Fastighets behöver fler försäkringsinformatörer. Att sprida försäkringsinformation är en viktig del av vårt fackliga uppdrag. Där kan du vara med att stärka rättvisan och tryggheten bland våra medlemmar. Är du eller någon kollega intresserad av att lära sig mer om försäkringar och agera som försäkringsinformatör på arbetsplatsen?

Hör av dig till ditt regionkontor eller fyll i intresseanmälan så kontaktar vi dig för mer information. Uppdraget som försäkringsinformatör är ett förtroendeuppdrag, det är därför viktigt att personen blir vald av sina arbetskamrater.

 

KRAV PÅ UTBILDNIG

  • Grundutbildning för försäkringsinformatörer (Avtalat)
  • Vidareutbildning för försäkringsinformatörer (Avtalat)

 

Läs mer:

Avtalat.se

Uppdaterad: