Avtalspension

Alla inkomster ger pension.

Även vikariat, deltidsanställningar och extrajobb, liksom övertids- och OB-ersättning ger pensionsrätt.

Det enda du behöver ta reda på är om det finns kollektivavtal på din arbetsplats.

Den så kallade avtalspensionen är en del av kollektivavtalet mellan fackförbunden inom LO och Svenskt Näringsliv. När du jobbar på en arbetsplats som har kollektivavtal ingår den avtalade pensionen som en extra pension. Du får den utöver den allmänna pensionen.

Det är viktigt att du årligen kontrollerar att din arbetsgivare betalat in premier för din kommande avtalspension, du kan själv kontrollera detta på www.minpension.se

Förvaltare väljer du själv

Du väljer själv pensionsform och förvaltare. I Avtalspension SAF-LO bestämmer du själv hur pengarna ska förvaltas i väntan på din pensionering. Den pensionen sköts av ett företag som ägs gemensamt av arbetstagare och arbetsgivare som heter FORA.

ta ställning till:

  • Vilken pensionsform du ska ha; fondförsäkring eller traditionell pensionsförsäkring?
  • Vilken förvaltare du ska ha? Jämför gärna förvaltarnas avgifter. Det är viktigt att själv välja en förvaltare av avtalspensionen som har låga avgifter. Annars riskerar förvaltarnas avgifter att äta upp en stor del av kommande pension.
  • Eventuellt efterlevandeskydd som tillval: återbetalningsskydd och/eller familjeskydd.

LO och Folksam har tillsammans förvaltaren Folksam-LO Pension, FOLO, som tillhör dem med de lägsta avgifterna. Där sitter sitter representanter från oss med när inriktningsbeslut tas om var våra sparpengar ska placeras.

Folksam-LO Pension

 Läs mer om avtalspension på FORAs webbplats.

FORA

Bli medlem i Fastighets

Granskad:
Kategorier: