Pressinformation om Fastighets kongress

Pressinformation Fastighets kongress 25-27 maj.

- Vi är alla. Våra medlemmar kommer från världens alla länder, vi är ca 50 procent kvinnor och lika många män.

25-27 maj 2018 håller Fastighetsanställdas Förbund sin kongress. Det blir den 18:e ordinarie kongressen sedan förbundet bildades 1936. Kongresslokal är Essinge konferenscenter, Lärarnas Hus, Stora Essingen, Segelbåtsvägen 15, Stockholm.

-Vi samlas under kongresstemat Vi är alla. Våra medlemmar kommer från världens alla länder, vi är ca 50 procent kvinnor och lika många män. Vi har förtroendevalda som också speglar den sammansättningen i våra beslutande organ, som arbetsplatsombud, i klubbstyrelser, i avdelningsstyrelser och här på kongressen, säger förbundsordförande Magnus Pettersson.

Kongressen samlar 105 ombud och 147 motioner ska behandlas. Motionerna är indelade i stadgar, organisering, arbetsmiljö, försäkringar, facklig-politiskt, studier, ekonomi, information och policyfrågor.

På kongressen väljs ny förbundsledning och förbundsstyrelse.

Utdrag ur kongressens preliminära körschema:
Fredag 25 maj
11:00 Kongressen öppnar
11:10 Öppningstal, förbundsordförande Magnus Pettersson, Fastighets
11:30 Tal av Jaana Ylitalo, vice ordförande PAM, Finland, ordförande SUN
11:50 Tal av Mikael Johansson, ordförande Målarna, ordförande i 6F
Efter 15:50 val av ny förbundsledning
Lördag 26 maj
08:55 Val av ny förbundsstyrelse
10:00 Tal, Magdalena Andersson, Socialdemokraterna
13:00 Val av ersättare förbundsstyrelsen
14:30 Tal, Eddy Stam, UNI Global Property Services
15:00 Utdelning av förbundets förtjänsttecken i guld
16.00 Tal, Karl-Petter Thorwaldsson, ordförande LO
16:40 Utdelning av förbundets kulturstipendier
Söndag 27 maj
10:00 Tal, Ola Palmgren, SSU
12:45 Tal, Anna Sundström, Olof Palmes International Center
13:30 Kongressen avslutas

Observera att körschemat är preliminärt och ändras och justeras under kongressens gång.

Kongresshandlingar

Frågor om Fastighets kongress:
Yvonne Nygårds, andra förbundsordförande, 070-311 67 98, yvonne.nygards@fastighets.se

 

Bli medlem i Fastighets

Granskad: