Kongressombudsutbildning för region Nord i Medlefors folkhögskola, Skellefteå.

Fotograf: Janne Sparrman

Kongressombudsutbildningar i Nord, Ost, Tvärs, Syd och Väst

Läs rapport om kongressombudsutbildningar i Nord, Ost, Tvärs, Syd och Väst.

Klicka på de röda länkarna härunder.

Bli medlem i Fastighets

Granskad: