Kongressinformation

Fastighetsanställdas Förbunds 18:e ordinarie kongress hålls i Stockholm 25-26-27 maj 2018.

Kongresslokal

Essinge konferenscenter, Lärarnas Hus, Stora Essingen, Segelbåtsvägen 15, 112 64 Stockholm.
Essinge konferenscenter

Ombud

Fastighets 121 avdelningar har valt sina ombud till kongressen, se stadgar § 18. Ombuden valdes vid avdelningarnas årsmöten under februari 2018. 

Motioner

147 motioner är inskickade till kongressen. 12 oktober 2017 var senaste dag som motioner till kongressen skulle vara inlämnade till regionerna. 31 oktober 2017 var sista dagen för när motioner skulle vara inne till förbundskontoret. Förbundsstyrelsens uppdrag är att gå igenom alla motioner och komma fram till förslag som kongressen kan diskutera och besluta om.

20 april 2018 var förbundsstyrelsens arbete vara klart och alla motioner och förbundsstyrelsens förslag till stadgar gick ut till kongressens ombud. 

Länk till kongressens handlingar

Förbundets stadgar om kongressen § 16

Val

Kongressen väljer ny ledning, stadgar § 20 och förbundsstyrelse, stadgar § 19  för den kommande kongressperioden.

Tidigare kongress

2014 hölls den förra, den 17:e ordinarie kongressen.

Protokoll från kongressen 2014

Se hela 2014 års kongress

Alla handlingar inför 2014 års kongress

Bli medlem i Fastighets

Uppdaterad: