Handlingar att översätta och lyssna på

Här finns ett urval av kongresshandlingarna som inte är i pdf- form.

Då går det att lyssna på och att översätta till annat språk

Bli medlem i Fastighets

Uppdaterad: