Fastighets kulturstipendiater

Fastighetsanställdas Förbunds kulturstipendier har tilldelats Kiki Nilselius, Iso Porovic och Malena Ernman.

Stipendiesumman är 20 000 kronor. Stipendierna delas ut vid förbundets kongress 25-27 maj.

Fastighets motiveringar

Kiki Nilsenius

Hon dyker upp med musik och texter i en vardag som berör. Där skildras människor och händelser som är på riktigt. Vi hör om orättvisor och märkliga saker i vårt samhälle. Hon tar tydlig ställning för solidaritet och rättvisa och mot rasism och överhet.

Iso Porovic

För ett samlat konstnärskap, för sin kamp mot orättvisor, för sitt artisteri, för sina texter, för sitt tydliga ställningstagande för integration och mångfald. Genom brinnande intresse och med professionell regi hjälper han teatergrupper och lyfter nivån på amatörteatern. Spelet om hungermarschen i Ådalen 1917 är ett av många bevis på hans kunnande och engagemang för att med teaterns hjälp lyfta angelägna samhällsfrågor.

Malena Ernman

Hon finns hos oss i vardagen och i världens förnämsta operahus. Med modigt användande av olika musikstilar lämnar hon ingen oberörd. Glädje och sorg blir till styrka. Så inspirerar hon och motverkar rasism, så bidrar hon i kampen för alla människors lika värde.

Stipendierna delas ut 26 maj cirka 16:40. Fastighets kongress hålls i Essinge konferenscenter, Lärarnas Hus, Stora Essingen, Segelbåtsvägen 15, Stockholm.

Frågor om Fastighets kulturstipendier:

Peter Aronsson, ombudsman 070 – 664 11 75, peter.aronsson@fastighets.se

 

Bli medlem i Fastighets

Granskad: