Verksamhetsplan 2018

Fastighets verksamhetsplan 2018, verksamhetsområdet Ungdom och Jämlikhet.

Övergripande mål:
Bli ett förbund som har hög organisationsgrad och är väl representerat vad gäller ålder, kön, geografi och bakgrund. Vi ska vara ett förbund som över hela landet driver kraven om ökad jämlikhet.

Dagsläget:
Vi har ett Sverige som glider isär och många känner sig dåligt företrädda av arbetarrörelsen. Det är många gånger svårt att etablera sig på arbetsmarknaden, bedrövliga anställningsformer, konstiga arbetstider och korta deltidsjobb är några saker som ställer till det. Det finns heller ingen självklarhet hos alla att söka sig till fackföreningen för att försöka arbeta för förändring av detta. Varför det är viktigt att vi tar frågorna som rör våra ungdomar, de som kommer hit från andra länder, de som bor i utsatta landsdelar eller i bortglömda för- och bruksorter på största allvar. Positivt är att det finns krafter som jobbar för att ändra detta, bl.a så är startandet av detta verksamhetsområde ett tecken på detta.

Mål 2018:
Vi ska finnas med på Facket på sommarjobbet i alla LO-distrikt. Med fokus på våra arbetsplatser

En utbildning för ca 20-25 unga ska genomföras i samband med kongressen

Andelen unga ombud på kongressen ska vara minst lika med andelen unga i förbundet. Kongressen ska spegla medlemskåren i alla avseenden. Det sista gäller självklart i alla beslutande organ.

Vi finns med på olika Pridefestivaler runt om i landet. Det ligger på regionerna att avgöra vilka och se till att det bemannas.

Vi ska ringa alla unga som vi kan nå innan valet

Vi ska vara delaktiga i LOs olika aktiviteter för våra målgrupper, runt om i landet.

Utveckla språkstödet inom förbundet.

Kvinnligt nätverk bör utvecklas.

Gör minst två utspel/aktioner i linje med verksamhetsområdets kärna.

Det ska finnas ungdomsgrupper i alla regioner. De ska bedriva facklig ungdomsverksamhet.

Utbilda skolinformatörer och hålla skolinformation på olika yrkesutbildningar för våra yrken, i alla regioner. Ett till LOs upplägg kompletterande material om Fastighets ska tas fram. En tydlig introduktion och uppdragsbeskrivning till skolinformatörer ska tas fram.

Vara med i Arena skolinformation.

Katalys klassutredning och LOs jämlikhetsutredning ska följas och insatser för att få en bredd i diskussion i våra klubbar och avdelningar ska göras.

Vi ska minst ha 5 per region på LOs "Om Utbildningar"

Vi ska utveckla "Fastighets Ung" på webben.

Fortsätta med en ung förtroendevald ungdomssamordnare i förbundet.

Lokala/Regionala träffar för ungdomar ska genomföras i alla regioner.

Kontaktsida Fastighets ungdomssamordnare

Bli medlem i Fastighets

Uppdaterad: