Emil Isenheim, Marcel Sabedinovski, Robert Kerbs, Elin Lind, Wiktor Nyström och Pernilla Allsén.

Fotograf: Linda Karlsson

Ungdomsträff i Väst med kongresstema

Ungdomsträff med kongresspepp i Väst.

Region Väst hade en ungdomsträff i början av maj. Vi planerade kommande verksamhet för året och förberedde oss inför kongressen. Nu är vi taggade inför kongressen.

På bilden är de unga som ska åka på kongressutbildningen för unga från Region Väst och Emil Isenheim som är föreslagen till att leda kongressen i presidiet.

Av Linda Karlsson, ungdomssamordnare Region Väst

Bli medlem i Fastighets

Uppdaterad: