Regionansvariga Fastighets Ung

Emil Isenheim, Uddevalla
Fastighets Ungdomssamordnare
031-185 96 75
072-450 96 75
emil.isenheim@fastighets.se

Region Väst
Linda Karsson
Ombudsman
031-85 96 73
linda.karlsson@fastighets.se

Kontaktuppgifter Region Väst

Region Ost
Inger Lundholm
Ombudsman
08 - 440 72 10
inger.lundholm@fastighets.se

Kontaktuppgifter Region Ost

Region Syd
Mathilda Hauge
Ombudsman
042 - 21 28 19
mathilda.hauge@fastighets.se 

Kontaktuppgifter Region Syd

Region Nord
Henrik Johansson
Ombudsman
08 - 696 11 99
henrik.johansson@fastighets.se

Kontaktuppgifter Region Nord

Region Tvärs
Erik Löf
Ombudsman
019 - 10 98 24
erik.lof@fastighets.se

Kontaktuppgifter Region Tvärs

 

Bli medlem i Fastighets

Uppdaterad: