Fastighets ungdomssamordnarträff 2018, Linda Karlsson, ungdomssamordnare Region Väst, Peter Aronsson, förbundsombudsman och verksamhetsansvarig.

Fotograf: Henrik Johansson

Fler unga vår uppgift

Fastighets är det LO-förbund som inte har lika många unga under 30 år som medlemmar. Nu har regionernas ungdomssamordnare träffats

-Vi har få unga i Fastighets med det ska vi ändra på, är budskapet.

En dag i början på mars 2018 träffades dem fem regionernas samordnare för Fastighets ungdomsverksamhet. Högst på dagordningen stod Fastighetsfolkets rapportering om att Fastighets har lägst andel unga av alla LO-förbund.

Frågan alla samordnare ställde sig under mötet var: hur får vi unga att engagera sig i Fastighets?

- Fastighets måste erbjuda unga mer än bara "roliga aktiviteter". Jag är övertygad om att ungdomar är mer intresserade av att driva sina egna frågor i förbundet än spexiga aktiviteter sa Henrik Johansson, samordnare i Region Nord.

Henrik Johansson var tidigare aktiv inom IF Metalls ungdomsverksamhet som byggde ett informellt beslutande organ för unga. Där fick unga medlemmar möjlighet att göra gemensamma utspel och bedriva egen verksamhet.

- Det är superviktigt för alla som vill engagera sig att få utlopp för sina tankar och engagemang. Fastighets måste våga låta unga bedriva sin egen kamp men givetvis inom ramen för förbundets riktlinjer, sa han på mötet.

Samordnarna från alla regioner var rörande överens om behovet av riktade insatser för unga och helst med unga som utförare.

- Organisering är nyckeln. Det finns en utbredd uppfattning om att unga inte är lika intresserad av fackliga frågor idag. Inget kan vara mer fel. Flera studier visar att unga är mer organiserade än någonsin, det är bara formen för organisering som förändrats. Därför är det viktigt att låta unga i facket sätta ramarna för sin egna organisering, sa Emil Isenheim, förbundets ungdomssamordnare.

Du som är intresserad av att engagera dig i Fastighets ungdomsverksamhet; kontakta ungdomssamordnare Emil Isenheim

Emils kontaktuppgifter

Regionernas ungdomsansvariga

Bli medlem i Fastighets

Uppdaterad: