Avtal 2016: Delegation Specialservice och Fönsterputs

Delegation Specialservice och Fönsterputs: Ulf Larsson, Erika Sundvall, Jan Clausen, Ewa Edström avtalsombudsman, Tommy Holmbom.

Delegation Specialservice och Fönsterputs

Fastighets delegation för Specialservice- och Fönsterputsavtalen.

Delegationen är utsedd av avtalsrådet och förbundsstyrelsen.

Ulf Larsson, Erika Sundvall, Jan Clausen, Ewa Edström avtalsombudsman, Tommy Holmbom.

Bli medlem i Fastighets

Uppdaterad: