Avtal 2016: Delegation KFO och AA

Delegation KFO och AA: Thomas Niska, Joakim Olofsson, Annelie Pettersson, Stefan Björkenstam, Joakim Oscarsson avtalsombudsman.

Delegation KFO och AA

Fastighets delegation för KFO och Arbetsgivaralliansens avtal.

Delegationen är utsedd av avtalsrådet och förbundsstyrelsen.

Thomas Niska, Joakim Olofsson, Annelie Pettersson, Stefan Björkenstam, Joakim Oscarsson avtalsombudsman.

Bli medlem i Fastighets

Uppdaterad: