Avtals 2016: Delegation Fastighetsavtalen.

Delegation Fastighetsavtalen: Emil Isenheim, Curt Öhrström, Mohamad Elmargichi, Olga Back, Timo Närhi, Joakim Oscarsson avtalsombudsman, Beatrice Blisserpont, Mikael Norén, Camilla Claesson.

Delegation Fastighetsavtalen

Fastighets delegation för fastighetsavtalen.

Delegationen är utsedd av avtalsrådet och förbundsstyrelsen.

Emil Isenheim, Curt Öhrström, Mohamad Elmargichi, Olga Back, Timo Närhi, Joakim Oscarsson avtalsombudsman, Beatrice Blisserpont, Mikael Norén, Camilla Claesson.

Bli medlem i Fastighets

Uppdaterad: