Avtalsnyheter Avtal 2016

Senaste överst.

Idea Städ i egen regi: Avtal klart 9/11

Almega Vårdföretagarna - Städ i egen regi: Avtal klart 9/11

Almega Tjänsteföretagen - Städ i egen regi: Avtal klart 9/11

Almega Fönsterputs: Avtal klart, 25/10

Almega Samhallföretagen: Nytt avtal ger 2,2 procent, 18/10

AA Idrott: Avtal klart 18/10

Almega Samhallföretagen: Nya träffar mellan parterna, 13/10

Almega Samhallföretagen: Förhandlingar pågår, 6/10

Almega Fönsterputs: Förhandlingar ajournerade, 5/10

AA Idrott: Förhandlingar ajournerade, 5/10

Almega Samhallföretagen: Direkta samtal, 30/9

Pacta: Nya avtalstexter och Cirkulär, 28/9

Almega Samhallföretagen: Förbundens avtalssekreterare träffas, 27/9

Almega Samhallföretagen: Medlarna har frånträtt, 26/9

Arbetsgivaralliansen Idrott: Parterna har mötts, 23/9

Almega Fönsterputs: Yrkanden växlades, 23/9

Almega Samhallföretagen: Stora avtalsdelegationen  träffas, 23/9

Almega Samhallföretagen: Träff med alla förbunds förhandlare, 21/9

Almega Samhallföretagen: Fortsatta träffar med medlare, 20/9

Almega Samhallföretagen: Första träff med medlare i dag, 15/9

Almega Samhallföretagen: Frivillig medling begärs, 12/9

BAO, Städ i egen regi: Fastighets Cirkulär, 30/8

BAO, Städ i egen regi: Nytt avtal klart, 25/8

Almega Specialservice avtal i sin helhet, 24/8

Almega Servicentreprenad: Förbundets Cirkulär 24/8

Almega Serviceentreprenad: Nya avtalet 2016 finns nu i sin helhet 24/8

AA Ideella och Idéburna: Avtal klart, 16/6

Pacta: Avtal klart, 13/6

Almega Serviceentreprenad: Uppgörelse för städarna - stridsåtgärder återkallas 10/6

Almega Serviceentreprenad: Medling pågår, 8/6

Almega Serviceentreprenad: Elektrikernas sympativarsel, 8/6

Almega Serviceentreprenad: Målarnas sympativarsel, 8/6

KFS: Uppgörelse klar 7/6

Almega Serviceentreprenad: Sekos sympativarsel, 3/6

Almega Serviceentreprenad: Utökade strejkvarsel, 3/6

Almega Serviceentreprenad: Medlare utsedda 2/6

Almega Serviceentreprenad: Varsel om städstrejk 2/6

IDEA Fastighetsarbete: Förbundsstyrelsen har godkänt, 26/5

IDEA Fastighetsarbete: Uppgörelse klar, 24/5

Almega Serviceentreprenad, Två dagars förhandlingar, 20/5

Pacta: Förhandlingar pågår, 19/5

Pacta: Förhandlingarna fortsätter, 4/5

AA Ideella och Idéburna: Förhandlingar fortsätter, 4/5

Almega Serviceentreprenad: Förhandlingar ajournerade, 3/5

Almega Bemanningsföretag: Nytt avtal klart, 29/4

Pacta: Förhandlingarna har ajournerats, 28/4

Fastigoavtalet 2016 finns här, 28/4

Arbetsgivaralliansen Ideella och Idéburna: Förhandlingar ajournerade, 25/4

Varsel återkallat Målarna har avtal, 25/4

Pacta: Parterna har mötts, 20/4

Varsel om sympatiåtgärder med Målarna, 19/4

Avtal med Almega Specialservice ger 590 kronor mer i månaden, 18/4

Nytt Fastighetsavtal med Fastigo ger 590 kronor, 15/4

Almega Fastighetsarbetsgivarna: Uppgörelse om 590 kronor i månaden, 8/4

Fastighets stöder Seko, 6/4

Pacta: Förhandlingar ajournerade, 6/4

6F välkomnar uppgörelsen mellan LO och Svenskt Näringsliv, 4/4

Almega Specialservice: Förhandlingar ajournerade, 1/4

Fastigo: Förhandlingar ajournerade, 31/3

Fastighets stöder Byggnads, 30/3

Almega Fastighetsarbetsgivarna: Parterna möttes igen, 23/3

Almega Specialservice: "Arbetsgivarna vill inte gå i clinch", 23/3

Almega Bemanningsföregaten: Svårt nå avtal enligt LOs förhandlare, 21/3

Pacta: Fastighets yrkande överlämnat, 18/3

Almega Specialservice: Förhandlingar ajournerade, 18/3

Almega Fastighetsarbetsgivare: Fortsatta diskussioner, 16/3

Almega Serviceentreprenad: Yrkanden växlade, 15/3

Almega Fastighetsarbetsgivare: Parterna har mötts, 11/3

Fastigo: Fortsatta samtal, 10/3

Fastigo: Parterna möttes, 8/3

Specialservice: Parterna möttes, 3/3

Avtalsyrkanden växlade med Fastigo, 26/2

Specialservice: Avtalsdiskussioner mellan parterna har börjat, 24/2

Avtal 2016 nu på egen sida, 19/2 2016

Avtal 2016: Musikerna ansluter till 6F-samordning, 17/2 2016

Almega Fastighetsarbetsgivare: Yrkanden överlämnade, 12/2 2016

Avtal 2016: Delegationsmöte, 11/2 2016

6F: "Därför kräver vi 3,2 procent", 9/2 2016

Medlingsinstitutet motverkar rättvisa löner, 5/2 2016

Specialservice: Yrkanden överlämnade, 29/1 2016

6F-förbundens gemensamma avtalsplattform, 16/11 2015

6F satsar på de lägst avlönade, 16/11 2015

6F presenterar sina krav inför avtalsrörelsen, 16/11 2015

Katalys rapport om kollektivavtal, 10/11 2015

Avtal 2016: Förhandlingsdelegationerna utsedda, 20/11 2015

Avtalsrådet 2015, 5/11 2015 

Bli medlem i Fastighets

Bli medlem i Fastighets

Uppdaterad: