Avtal 2016. Avtalsdelegation Städ

Delegation Städavtalen: Sergio Laguna, Anna Erixon, Jonas Nordin, Lovisa Segerquist, Linda Karlsson, Peter Frommelin, Ewa Edström avtalsombudsman, Cecilia Samuelsson och Jeanette Cervin (ej med på bild).

Delegation Städavtalen

Fastighets delegation för städavtalen.

Delegationen är utsedd av avtalsrådet och förbundsstyrelsen.

Sergio Laguna, Anna Erixon, Jonas Nordin, Lovisa Segerquist, Linda Karlsson, Peter Frommelin, Ewa Edström avtalsombudsman, Cecilia Samuelsson och Jeanette Cervin.

Bli medlem i Fastighets

Uppdaterad: