BAO - Bankinstitutens Arbetsgivarorganisation

Avtal för städning av banklokaler i egen regi.

Avtalet gäller 2017-06-01 -  2020-05-31.

Avtalet löper ut sista maj 2020.

Läs mer om avtalet här

Fastighets avtalsnyheter

Kontakta din klubb, arbetsplatsombud eller regiontoret om du har frågor eller är osäker.

Fastighets regionkontor

Bli medlem i Fastighets

Granskad: