Arbetsgivaralliansen - Ideella och Idéburna organisationer

Kollektivavtal för anställda hos ideella och idéburna organisationer och har arbetsgivare som är anslutna till Arbetsgivaralliansen.

Avtalet gäller 2017-05-01 - 2020-04-30.

Avtalet löper ut sista april 2020.

Läs mer om avtalet här

Fastighets avtalsnyheter

Kontakta din klubb, arbetsplatsombud eller regiontoret om du har frågor eller är osäker.

Fastighets regionkontor

Bli medlem i Fastighets

Granskad: