Almega Vårdföretagarna - Städ i egen regi

För städpersonal anställda i vårdföretag i egen regi.

Avtalet gäller 2017-11-01 - 2020-10-31.

Avtalet löper ut sista oktober 2020.

Läs mer om avtalet här

Fastighets avtalsnyheter

Kontakta din klubb, arbetsplatsombud eller regiontoret om du har frågor eller är osäker.

Fastighets regionkontor

Bli medlem i Fastighets

Granskad: