Varsel om strejk på Pacta

Fastighets har varslat om strejk vid sju företag inom arbetsgivarorganisationen Pacta.

Pacta vill inte räkna upp de lägsta lönerna med samma nivåer som i andra avtal inom fastighetsbranschen.

Publicerad:

Fastighets har i dag varslat arbetsgivarförbundet Pacta om stridsåtgärder i syfte att få till stånd ett nytt kollektivavtal för anställda i Pactas medlemsföretag som bedriver fastighets- och boendeservice.

Varslet omfattar sju företag i landet, Borås, Malmö, Jönköping, Karlstad, Södertälje, Växjö, Kristianstad. Varslet träder i kraft 1 juni 06:00 om inte nytt avtal träffats innan dess.

Förhandlingar om nytt kollektivavtal har strandat. Pacta vill inte räkna upp de lägsta lönerna med samma belopp som lönerna i övrigt. Nivåer som finns i andra tecknade avtal i fastighetsbranschen.

-För vår del är det viktigt att ha kollektivavtal som bidrar till konkurrens på samma villkor och har motsvarande kostnader som andra i branschen, säger Magnus Pettersson, förbundsordförande i Fastighets.

Fastighetsanställdas Förbunds varsel på Pacta:
- Övertids-, mertids- och nyanställningsblockad samt förbud mot inhyrning av personal inom hela avtalets tillämpningsområde.
- Total arbetsnedläggelse och blockad av allt arbete som utförs vid företag och arbetsplatser enligt bilaga.

Stridsåtgärderna gäller tillsvidare till dess att Fastighetsanställdas Förbund och Pacta träffar kollektivavtal eller varslet särskilt återkallas eller ändras.
Blockaden gäller även om arbete överlåtes på annan. Varsel om utvidgade konfliktåtgärder kommer att läggas mot de företag som försöker åsidosätta vad som ovan angivits.

Arbetstagare som genomgår utbildning, har semester, är tjänstlediga eller sjukskrivna undantas generellt från stridsåtgärderna. Dessa medlemmar omfattas inte av varslet förrän den dag de ska återgå i arbete. Strejken bryter inte deras ledigheter.

Stridsåtgärderna träder i kraft den 1 juni 2017 kl. 06:00

Varslade arbetsplatser:

1. AB Bostäder Borås i Borås, organisationsnummer 556024-8782.
Varslet avser total arbetsnedläggelse samt blockad av allt arbete som utförs på vårt avtalsområde.

2. MKB Fastigheter AB i Malmö. Organisationsnummer 556049-1432.
Varslet avser total arbetsnedläggelse samt blockad av allt arbete som utförs på vårt avtalsområde.

3. Bostads AB Vätterhem i Jönköping, organisationsnummer 556012-3704.
Varslet avser total arbetsnedläggelse samt blockad av allt arbete som utförs inom snickeri, el, reparatörer, hantverkare, vvs samt vitvarugrupp på vårt avtalsområde.

4. Karlstads Bostads AB i Karlstad, organisationsnummer 556041-7916.
Varslet avser arbetsnedläggelse samt blockad av allt arbete vid arbetsplats Park 124. Signalhornsgatan 124

5. Telgebostäder AB i Södertälje, organisationsnummer 556411-0616.
Varslet avser total arbetsnedläggelse samt blockad av allt arbete som utförs av reparatörer, hantverkare samt inre skötsel på vårt avtalsområde.

6. Växjö Bostäder i Växjö, organisationsnummer 556935-3534,
Varslet avser total arbetsnedläggelse samt blockad av allt arbete som utförs av reparatörer, drifttekniker samt tekniker på vårt avtalsområde.

7. AB Kristianstadsbyggen i Kristianstad, organisationsnummer 556054-1889.
Varslet avser total arbetsnedläggelse samt blockad av allt arbete som utförs inom
elarbete, snickeri samt driftteknikerna på vårt avtalsområde.

 

Bli medlem i Fastighets

Uppdaterad: