Parterna träffades

I dag har Fastighets träffat motparten på Pacta.

Förhandlingarna ajournerades.

Bli medlem i Fastighets

Uppdaterad: