Medlare utsedda

Publicerad:

Medlingsinstitutet har utsett Gunilla Runnquist och Malte Eriksson att medla i förhandlingarna mellan Fastighetsanställdas Förbund och Arbetsgivarförbundet Pacta i förhandlingarna om ett nytt kollektivavtal för fastighetsskötare med flera i kommunala bolag.

Gunilla Runnquist är tidigare förhandlingschef för Lärarförbundet.

Malte Eriksson är tidigare ordförande för Grafiska Fackförbundet

Fastighets har varslat om strejk från den 1 juni om ingen överenskommelse nåtts innan dess.

Bli medlem i Fastighets

Uppdaterad: