Fastighets förhandlingsdelegation för Fastighetsavtalen.

Fotograf: Dan-Inge Lennström

Förhandlingar har börjat

I dag har parterna träffats i förhandling om nytt kollektivavtal på Pacta.

Publicerad:

Förhandlingarna ajournerades. Nästa förhandlingstillfälle är onsdag 26 april.

Klicka här för att se vilka som sitter i Fastighets förhandlingsdelegationer

Bli medlem i Fastighets

Uppdaterad: