Förhandlingar ajournerade

Förhandlingar mellan parterna genomfördes under kvällen den 26 april.

Publicerad:

Förhandlingarna ajournerades. Nästa förhandlingstillfälle är 2 maj.

Bli medlem i Fastighets

Uppdaterad: