Avtal klart - stridsåtgärder återkallas

Fastighets och Pacta har kommit överens om ett nytt avtal. Därmed återkallas alla stridsåtgärder.

Publicerad:

Fastighets och Pacta har kommit överens om ett nytt avtal. Avtalet gäller 1 maj 2017 - 30 april 2020. Därmed återtar Fastighetsanställdas Förbund samtliga lagda varsel.

- Avtalet är i enlighet med LO:s samordning och industrinormeringen med låglönesatsning. Lönenivåerna är i nivå med andra avtal inom fastighetsbranschen. Jag är tillfreds med att vi fått en uppgörelse som upprätthåller konkurrensneutraliteten i branschen, säger Magnus Pettersson, förbundsordförande, Fastighets.

- Pacta har också gått med på att öka lägstlönerna i avtalet med lika mycket som löneökningarna i kronor under avtalets två första år. Det tredje året är ökningen 33 kronor lägre, istället har det blivit förbättringar i allmänna villkor till skillnad mot andra uppgörelser för fastighetsbranschen, säger Fastighets förbundsordförande Magnus Pettersson.

Med avtalet höjs lönerna med 590 kronor 2017, 570 kronor 2018 och 610 kronor 2019. Lägstalönerna blir 21 153 kronor 1 januari 2018, 21 723 1 januari 2019 och 22 300 kronor 1 januari 2020.

Uppgörelsen gjordes direkt mellan parterna sedan medlarna dragit sig tillbaka. Båda parters styrelser har godkänt uppgörelsen.

Bli medlem i Fastighets

Uppdaterad: