Pacta

För anställda i Pactas medlemsföretag som bedriver fastighets- och boendeservice.

Avtalet gäller 1/4 2016 - 31/3 2017

Avtalsnytt Pacta

Läs mer om avtalet här

Kontakta gärna ditt regionkontor om du har frågor eller är osäker.

Regionkontor

Bli medlem i Fastighets

Uppdaterad: