Parternas förhandlare i Fastigouppgörelsen. Från vänster, Susanne Svensson, Fastigo, Charlotta Stensson, Fastigo, Jari Visshed, Fastighets, Emil Isenheim, Fastighets och Joakim Oscarsson, Fastighets.

Avtal klart med Fastigo

- Vi har tecknat vårt första avtal i 2017 års avtalsrörelse. Avtalet följer LO-samordningen och industrinormeringen med en låglönesatsning, säger Magnus Pettersson, förbundsordförande i Fastighets.

Publicerad:

Avtalet är treårigt och gäller 2017-04-01 till 2020-03-31. Lönerna höjs med 580 kronor 1 april 2017, 600 kronor 1 april 2018 och 600 kronor 1 april 2019. Avtalets lägstlön höjs med krontalet varje år och övriga ersättningar höjs med 2,1 procent, 2,2 procent och 2,2 procent 1 april respektive år.

Parterna har enats om tre arbetsgrupper för framtidsfrågor i fastighetsbranschen. En av dem ska ta fram ett eget lärlingsavtal.

- Uppgörelsen har stor betydelse och det är glädjande att vi nu har vårt första avtal och att LO-samordningens och industrinormeringens låglönesatsning finns med. Vi vill som parter gemensamt i arbetsgrupperna förbereda fastighetsbranschen för framtiden. Ett eget lärlingsavtal är viktigt. Det behövs för framtida kompetens- och kunskapsförsörjning, säger Magnus Pettersson, förbundsordförande i Fastighets.

Avtalet med Fastigo gäller för anställda inom allmännyttan, HSB och Riksbyggen och för anställda i entreprenadföretag som utför fastighetsskötsel.

Förhandlingsprotokoll

Bli medlem i Fastighets

Uppdaterad: