Avtal klart

Den 30 augusti 2017 antog förbundsstyrelsen förslaget till nytt kollektivavtal avseende Städarbete i egen regi inom Bankinstitutens Arbetsgivarorganisation BAO.

Publicerad:

Överenskommelsen gäller för perioden 1 juni 2017 till och med 31 maj 2020.

Part har rätt att säga upp avtalen i förtid senast den 30 november 2018 till upphörande den 31 maj 2019.

Timlönerna vid fyllda 21 år ökar enlig följande
• 3,05 kronor från den 1 juni 2017 till 132,21 kr per timme
• 3,27 kronor från den 1 juni 2018 till 135,48 kr per timme
• 3,27 kronor från den 1 juni 2019 till 138,75 kr per timme

Ackords och betingslöner vid fyllda 21 år ökar enligt följande
• 2,23 kronor från den 1 juni 2017 till 96,84 kr per betingstimme
• 2,39 kronor från den 1 juni 2018 till 99,23 kr per betingstimme
• 2,39 kronor från den 1 juni 2019 till 101,62 kr per betingstimme

Bli medlem i Fastighets

Uppdaterad: