Avtalsnyheter 2017

Senaste överst.

Datum anger publiceringsdatum.

Idea - Städ i egen regi: Avtal klart 17/11

Almega Vårdföretagarna - Städ i egen regi: Avtal klart 17/11

Almega Tjänsteföretagen - Städ i egen regi: Avtal klart 17/11

Arbetsgivaralliansen Idrott: Avtal klart, 23/10

Idea - Städ i egen regi: Förhandlingarna har startat, 18/10

Almega Vårdföretagarna - Städ i egen regi: Förhandlingarna har startat, 18/10

Almega Tjänsteföretagen - Städ i egen regi: Förhandlingarna har startat, 18/10

Almega Samhallförbundet: Fastighets Cirkulär klart, 12/10

Bankinstitutens Arbetsgivarorganisation BAO: Avtal klart, 12/10

Almega Samhallförbundet: Avtal klart - stridsåtgärder återkallas, 10/10

Almega Fönsterputs: Nytt fönsterputsavtal klart, 10/10

Almega Samhallförbundet: Medlarbud lämnat, 10/10

Arbetsgivaralliansen Idrott: Förhandlingar ajournerade, 6/10

Almega Fönsterputs: Förhandlingar ajournerade, 6/10

Almega Samhallförbundet: Medling pågår, 5/10

Almega Samhallförbundet: Nya medlarträffar på torsdag, 4/10

Almega Fönsterputsavtalet: Yrkanden växlade, 4/10

Almega Samhallförbundet: Möte med medlare i dag, 4/10

Almega Samhallförbundet: Medlare utsedda, 3/10

Almega Samhallsförbundet: LO-förbunden varslar om konflikt på Samhall, 2/10

Almega Samhallförbundet: Samhallförhandlingar ajournerade, 28/9

Almega Samhallförbundet: Samhallförhandlingar fortsatte, 27/9

Almega Samhallförbundet: Samhallförhandlingar pågår, 26/9

Arbetsgivaralliansen Idrott: Avtalsyrkanden växlade, 21/9

Almega Samhallförbundet: Nya samhallförhandlingar nästa vecka 19/9

Almega Samhallförbundet: Samhallförhandlingar på måndag, 14/9

Almega Tjänsteföretagen - asylboenden: Avtal klart, 6/9

Almega Samhallförbundet: Samhall: Ajournerade förhandlingar, 1/9

Almega Samhallförbundet: Samhallförhandlingar i dag, 31/8

Almega Samhallförbundet: Förhandlingarna ajournerade, 28/8

Almega Samhallförbundet: Samhallförhandlingar igen, 22/8

Avtal klart Arbetsgivaralliansen Ideella och Idéburna, 5/7

KFO Folkets Hus och Parker: Avtal klart 19/6

Almega Samhallförbundet: Förhandlingar ajournerade Nästa förhandlingsdag 23 augusti, 19/6

Idea Fastighetsarbete: Avtal klart, 15/6

Almega Samhall: Förhandlingar ajournerade, 13/6

IDEA fastighetsarbete: Yrkanden växlade, 13/6

Arbetsgivaralliansen Ideella och Idéburna organisationer: Ny förhandlingstid, 12/6

Almega Samhallförbundet: LO-förbunden har växlat yrkanden med motparten, 9/6

Arbetsgivaralliansen Ideella och Idéburna organisationer: Ännu ingen uppgörelse, 8/6

Almega Serviceentreprenad: Avtal klart för städarna – varsel återkallas, 2/6

Pacta: Parternas styrelser har nu godkänt den preliminära uppgörelsen, 1/6

Almega Servicentreprenad: LO stöder städarna, 31/5

KFO Folkets Hus och parker: Avtalsyrkanden växlade, 31/5

Almega Serviceentreprenad: Medlarträffar, 30/5

Almega Servicentreprenad: Medlare utsedda, 26/5

Pacta: Avtal klart - stridsåtgärder återkallas, 24/5

Almega Serviceentreprenad: Varsel om strejk, 24/5

AA Ideella och Idéburna: Ajournerat, 22/5

Pacta: Medlare utsedda, 22/5

Pacta: Varsel om strejk, 19/5

Almega Bemanningsföretagen: Avtal klart, 19/5

Almega Serviceentreprenad: Almega har accepterat förhandlingsdagar, 18/5

Pacta: Kansliöverläggningar pågår, 17/5

Almega Serviceentreprenad: Almega har accepterat träff, 17/5

Arbetsgivaralliansen Ideella och Idéburna organisationer: Nytt förhandlingsdatum, 17/5

KFO - Folkets hus och parker: Dags för växling av yrkanden, 17/5

Almega Specialservice: Ja till medlarbud – Stridsåtgärder på Almega Specialservice återkallas, 10/5

Almega Specialservice: Fortsatt medling, 8/5

Pacta: Ny träff med förhandlare, 8/5

Almega Fastighetsarbetsgivarna: Avtal klart - Stridsåtgärder inställda, 7/5

Almega Fastighetsarbetsgivarna: Medlarna har lämnat slutlig hemställan, 6/5

Pacta: Nytt förhandlingsdatum satt, 5/5

Almega Serviceentreprenad: Almega har ställt in förhandlingarna, 5/5

Almega Specialservice: Medlarkontakter, 5/5

Almega Fastighetsarbetsgivarna: Fortsatta medlarkontakter 5/5

Almega Fastighetsarbetsgivarna: Utökat varsel i Västerås, 5/5

Almega Specialservice: Första medlarträffen, 3/5

Almega Fastighetsarbetsgivarna: Ny träff med medlare, 3/5

Almega Fastighetsarbetsgivare: Striden står om 3,15 i månaden, 3/5

Almega Specialservice: Medlare utsedda, 3/5

Almega Fastighetsarbetsgivarna: Träff med medlare, 2/5

Almega Specialservice: Varsel om strejk, 2/5

Almega Fastighetsarbetsgivarna: Utökat varsel, 2/5

Pacta: Parterna träffades, 2/5

Almega Bemanningsföretagen: Avtalet uppsagt, 2/5

Almega Specialservice: Almega har ställt in förhandlingarna, 2/5

Almega Fastighetsarbetsgivarna: Begäran om sympativarsel och träff med medlare, 28/4

AA ideella och idéburna: Fortsatta förhandlingar, 28/4

Pacta: Förhandlingar ajournerade, 27/4

Almega Fastighetsarbetsgivarna: Varsel om stridsåtgärder, 26/4

Almega Fastighetsarbetsgivarna: Förhandlingar pågår, 25/4

Almega Serviceentreprenad: Förhandlingar Igång, 25/4

Arbetsgivaralliansen Ideella och Idéburna: Förhandlingar pågår, 25/4

Fastigo: Avtal klart, 24/4

Almega Specialservice: Förhandlingarna ajournerade till nästa torsdag, 20/4

Almega Specialservice: Hela förhandlingsdelegationen kallas in, 19/4

Pacta: Förhandlingar har börjat, 18/4

Almega Specialservice: Förhandlingar med lilla delegationen, 18/4

Fastigo: Nästa förhandlingsdag, 18/4

Almega Fastighetsarbetsgivarna: Förhandlingar ajournerade, 6/4

Fastigoförhandlingar ajournerade, 6/4

Almega Specialservice: Fortsatta förhandlingar, 4/4

AA Ideella och Idéburna: Avtalsyrkanden växlade, 4/4

Pacta: Avtalskrav växlade i dag, 30/3

Almega Serviceentreprenad: Avtalsyrkanden växlade, 30/3

Fastigo: Förhandlingsdelegationen diskuterade förhandlingarna, 28/3

Almega Fastighetsarbetsgivare: Fortsatta förhandlingar, 27/3

Fastigo: Förhandlingar fortsätter nästa vecka, 24/3

Almega Specialservice: Förhandlingar ajournerade, 23/3

AA Ideella och idéburna org: 4 april växlas yrkanden, 23/3

Fastigo: Fortsatta förhandlingar 22/3

Almega Samhallföretagen: Fastighets representanter i förhandlingsdelegationen 19/3

Almega Fastighetsarbetsgivare: Förhandlingar är igång 17/3

Fastigo: Förhandlingarna har inletts, 15/3

Almega Specialservice: Nya förhandlingsdagar, 9/3

Almega Fastighetsarbetsgivarna: Ny förhandlingsdag, 9/3

Fastigo F-avtalet: Nästa förhandlingsdag, 9/3

Avtalsyrkande Almega Specialservice, 7/3

Fastigo F-avtalet: Avtalskrav och yrkanden överlämnade, 7/3

Almega Fastighetsarbetsgivarna: Avtalskrav och yrkanden överlämnade, 6/3

Almega Fastighetsarbetsgivare: Yrkanden växlade, 24/2

Då ska avtalsyrkanden växlas Almega Serviceentreprenad 19/2

Då ska avtalsyrkanden växlas Almega Specialservice 19/2

Då ska avtalsyrkanden växlas Fastigo 19/2

Då ska avtalsyrkanden växlas Almega Fastightsarbetsgivare 19/2

Förhandlingsdelegationerna 9/2

Bli medlem i Fastighets

Uppdaterad: