Fotograf: Janne Sparrman

Förhandlingar ajournerade

Dagens förhandlingar ajournerades. Näta förhandlingsdag är 23 oktober.

Publicerad:

Bli medlem i Fastighets

Uppdaterad: