Avtal klart

Publicerad:

Den 5 juli 2017 antog förbundsstyrelsen förslaget till nytt kollektivavtal avseende Ideella och Idéburna organisationer inom Arbetsgivaralliansen. Överenskommelsen gäller för perioden 1 maj 2017 till och med 30 april 2020.

Löner
Uppgörelsen innebär att lönerna den 1 maj 2017, 2018 och 2019 ökar med 540 kronor vardera år.

Lägsta lön
Lägsta lön den 1 oktober 2017 vid fyllda 20 år höjs med 540 kronor och är efter 2017-10-01 22 145 kronor, därefter höjs lägstalönen den 1 maj 2018 med 540 kronor och är 22 685 kronor. Tredje och sista året höjs den lägsta grundlönen den 1 maj 2019 återigen med 540 kronor och är då 23 225 kronor

Ungdomslönerna från 16-19 år ökar den 1 oktober 2017 med 2,1 procent, år 2 den 1 maj 2018 med 2,2 procent och år 3 den 1 maj 2019 med 2,2 procent.

Bli medlem i Fastighets

Uppdaterad: