Ajournerat

Fastighets och motparten AA Ideella och Idéburna organisationer har mötts i förhandlingar i dag. Förhandlingarna ajournerades. Nästa förhandlingsdagar är 7 och 9 juni.

Publicerad:

Bli medlem i Fastighets

Uppdaterad: