Avtalsnytt Almega Tjänsteföretagen - Städ i egen regi

  • Nytt avtal klart

    Nytt avtal godkänt av förbundsstyrelsen.

  • Förhandlingarna har startat

    Förhandlingarna har startat. Nästa förhandlingsdag 30 oktober. Ytterligare förhandlingar 6 november.

Bli medlem i Fastighets

Uppdaterad: