Almega Tjänsteföretagen - Städ i egen regi

Avtal för städpersonal anställda i egen regi.

Nytt avtal tecknat för 1/11 2017 - 31/10 2020.

Avtalsnytt Almega Tjänsteföretagen - Städ i egen regi

Läs mer om avtalet här

Kontakta gärna ditt regionkontor om du har frågor eller är osäker.

Regionkontor

Bli medlem i Fastighets

Uppdaterad: